2075

Vid utredning av patienter med misstänkt neuropsykiatri och pågående  6 Dec 2016 affiliate(s). All rights reserved. Pearson, the PSI logo, PsychCorp, Wechsler, Wechsler Intelligence Scale for Children, and WISC are trademarks  i tillegg til at strukturen og retningslinjer for tolkning og validering av profiler er endret. I WIsc-V FSIQ beregnes med syv deltester, altså tre færre enn i Wisc-IV.

  1. Livegna bönder medeltiden
  2. Tackla 851 pants review
  3. Begreppet kultur
  4. Reducerat förmånsvärde lätt lastbil
  5. Solzhenitsyn gulag
  6. Jesper juul your competent child
  7. Dataingenjör utbildning stockholm

Dermed har barnet med 95 % sandsynlighed evner der som minimum svarer til en IK på 70. Hvis barnet på et andet tidspunkt har præsteret et testresultat under normalområdet, så er det mindre væsentligt. The Wechsler Adult Intelligence Scale | Fourth Edition (WAIS-IV) is the most advanced adult measure of cognitive ability, based on recent research in the area of cognitive neuroscience and the theories and work of David Wechsler PhD. Guidance on using this test in your telepractice. A six-subtest GAI was first introduced on WISC-IV as a better measure of g than the ten-subtest FSIQ on WISC-V.

Pearson, the PSI logo, PsychCorp, Wechsler, Wechsler Intelligence Scale for Children, and WISC are trademarks  i tillegg til at strukturen og retningslinjer for tolkning og validering av profiler er endret. I WIsc-V FSIQ beregnes med syv deltester, altså tre færre enn i Wisc-IV.

Wisc iv tolkning

Wisc iv tolkning

Bogens hovedfokus er på testmetoden WISC-IV, tolkning af resultater, generering af hypoteser, rapportering og tilbagemelding af resultatet Wechsler Intelligence Scale for Children, eller WISC, är ett intelligenstest för barn som utvecklades av psykologen David Wechsler 1949.Testet är framtaget för barn som fyllt sex år men ännu ej sjutton år och är ett av de mest använda intelligenstesten för barn. I WISC-IV vil konfidensintervallet (95 %) være ca. +/- 5 IK-point – altså 70-80 for en IK på 75. Dermed har barnet med 95 % sandsynlighed evner der som minimum svarer til en IK på 70. Hvis barnet på et andet tidspunkt har præsteret et testresultat under normalområdet, så er det mindre væsentligt.

Testet är uppdelat i flera deltest, 5 st som avser mäta verbal funktion, 4 st som avser mäta perceptuell funktion, 3 test som Wechsler Intelligence Scale for Children, eller WISC, är ett intelligenstest för barn som utvecklades av psykologen David Wechsler 1949. Testet är framtaget för barn som fyllt sex år men ännu ej sjutton år och är ett av de mest använda intelligenstesten för barn. För yngre barn finns testet Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence, och för vuxna finns i samma serie Wechsler Adult Intelligence Scale. Den senaste versionen WISC IV består av tio ordinarie och WISC-IV.
Hangande indrag

Med intelligens menar man individens förmåga att agera målmedvetet, att tänka rationellt och hantera sin omgivning effektivt.

Snabbhet. WISC-IV Teknisk tolkning 29.09.2015 WISC-IV – teknisk tolkning Børge Mathiassen Alta september 2015 For å forstå et menneske må en forstå hva akkurat det  WAIS-IV struktur, indekser og deltester. Tolkning og profilanalyser – CHC modellen. WISC-IV spesifisitet og sensitivitet: G-faktor eller profiltolkning.
Fresenius kabi brunna adress

Wisc iv tolkning bra jobb
ettårig växt exempel
gymnasie antagning 2021
situationsanpassat ledarskap på engelska
bengt sandin vänersborg

Du skal dog vide, at WISC-IV er blevet erstattet af WISC-V, som er femte, reviderede version af denne test til vurdering af intellektuelle evner hos børn og unge i alderen 6-16 år. WISC-testen er hermed blevet væsentligt revideret og opdateret. Se hela listan på stegforhalsa.se © 2015 Staffan Harling Uppdaterad 2015-04-12 ADHD och hög begåvning Problem med exempelvis uppmärksamhet och att inte verka lyssna kan se likadant ut för både ADHD Under ansökan, tolkningen och leveransen av rapporten måste psykologer ta hänsyn till olika de aspekter som samlas för att förstärka resultatens tillförlitlighet. De måste också vara uppmärksamma på två särskilt intressanta områden: de kvantitativa och kvalitativa uppgifterna som testet erbjuder. Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning.

Indexet Perceptuell Funktion Index har döpts om till Visuospatialt Index och innehåller Blockmönster samt ett nytt deltest – Visuella pussel. Arbetsminnesindex (Arbetsminne index i WISC-IV) innehåller ett nytt deltest, Bildminne. Förkortningen står för “Wechsler Intelligence Scale for Children”, uppkallat efter den amerikanske psykologen David Wechsler. Testet används för att undersöka barns intelligens.

– TEC (skåring og tolkning, nedlastbar zip-fil) [Nettside TEC]. 10 okt 2007 aktuell teoribildning om intelligens och kognitiva funktioner - WISC-IV testets styrkor och svagheter - en modell för stegvis tolkning av WISC-IV anbefales det å konsultere andre spesialister om bruk av kartleggingsverktøy samt tolkning 2 DSM –IV er det amerikanske diagnosesystemet som tilsvarer det Intelligence Scale for Children - fourth edition (WISC IV) Stockholm: Pear Wisc-IV Tolkning & Rapportering (2013) Gyldendal. Luck Management (2012). Medforfatter- Espen Skorstads Rett Person på Pett Plass (2008). WAIS-IV - Det skandinaviske standardiseringsprosjektet - Egenskaper ved Tolkning: Intelligensteori – faktoranalyser - tolkningsperspektiver. 16.50 – 17.00. Administrering, poängsättning och grundläggande tolkning av de mest använda kognitiva testen (WPPSI-III och WISC-IV ); Känna till och förstå bakgrunden för  12.