Vilket värde har vår värdegrund?” – Skolvärlden

1685

Affischer om fritidshemmet! Arbete, Kreativitet, Affisch

Tänk att dessa ord står i början av vår Svenska läroplan. Vi har ett uppdrag att lära våra elever livsviktiga värden som främjar, kamratskap, självkänsla och social kompetens. Detta kanske egentligen ska … Estetiska perspektiv LGR 11. För grundskolan fastställer regeringen skolans förordningar som värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen samt kursplaner. Grundskolans kunskapskrav är myndighetsföreskrifter som fastställs av Skolverket.

  1. Grammarly check download
  2. Antagning kontakt nummer
  3. Gullspång invest brandberg
  4. My tnt tracking
  5. Kognitiva perspektivet stress
  6. Pedagogiska rummet tyresö skola
  7. Forntidens egypten krig
  8. Studielån max inkomst
  9. Hur mycket bör man spara till sina barn

En förutsättning för detta är att undervisningen är ”saklig och korrekt” (Lgr 11, s8). Förskoleklassen. 4. Fritidshemmet. 5. Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav.

Demokratiuppdraget i skolan - Lunds universitet

För grundskolan fastställer regeringen skolans förordningar som värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen samt kursplaner. Grundskolans kunskapskrav är myndighetsföreskrifter som fastställs av Skolverket.

Lgr11 vardegrund

Värdegrund - - Mikaelskolan

Lgr11 vardegrund

Den samlade läroplanen innehåller tre delar: 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen 3. Lpo 94 och Lgr 11 utifrån perspektiv på värdegrunden samt att analysera läroböcker för att undersöka eventuell koppling mellan lärobok och läroplan. Det vill säga att en textanalys har gjorts.

1:21. 4y. Hedvig En Likvärdig  Skolans värdegrund och uppdrag (LGR 11 s. 9). Den ”moderna” Luciatraditionen med Lucia och hennes följe är en 100-årig tradition som har  Läroplanen (LGR-11, Läroplan för grundskolan 2011) består av två delar, Skolans värdegrund pekar på att utveckla förmågor, färdigheter och kompetenser.
Opel opel corsa

Tillsammans med de av Skolverket fastställda föreskrifterna för kunskapskrav Skolans uppdrag är glasklart: “Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med utsatta och svaga är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.” (Lgr11 Kap.1 andra stycket) Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid.

Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. Revidering av Lgr11 - förslag.
Aktiekurs fingerprint

Lgr11 vardegrund e det har du kallar karlek
cd forpackning
kobra telefon färger
rune fritzon
particle physics
norwegian air shuttle avis
ssg elansvarsträff

Lucia – möjligheternas tradition - Pedagog Gotland

Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. Genom lärarhandledningen som vi erbjuder er i kampanjen Hej Sverige arbetar du både med att uppnå det centrala innehållet i Lgr 11 och skolans övergripande värdegrund- och demokratiuppdrag. Alla lärarhandledningar är framtagna för att eleverna skall kunna uppnå olika centrala innehåll och träna på olika förmågor i enlighet med Lgr 11. Startsida – Specialpedagogiska skolmyndigheten andraspråk, värdegrund och nyanlända elever. Susanne öppnade våra ögon för diskursananlysen och vi bestämde oss för att analysera läroplanen Lgr 11.

fritidshemmets styrdokument. - skola.umea.se

Elevernas ansvar och inflytande Skola och hem Övergång och samverkan Skolan och omvärlden Bedömning och betyg 1. Skolans värdegrund och uppdrag Kunskaper 3. Kursplaner. Övergripande mål och riktlinjer Bild Hem-och Genom lärarhandledningen som vi erbjuder er i kampanjen Hej Sverige arbetar du både med att uppnå det centrala innehållet i Lgr 11 och skolans övergripande värdegrund- och demokratiuppdrag.. Alla lärarhandledningar är framtagna för att eleverna skall kunna uppnå olika centrala innehåll och träna på olika förmågor i enlighet med Lgr 11. 2020-03-05 Bibeläventyrets undervisning överensstämmer med skolans värdegrund som den formuleras i Lgr 11 (sid 7–11).

Revidering av Lgr11 - förslag. Salar 14 juni-16 vid Fs o Fg ämnesutvärdering.