9789144070988 Sexuell hälsa i vården - Sundbeck, Mats

604

Detoxification Alternative Medicine - Page 148 KUPDF

Pris: 290 kr. häftad, 2013. Skickas inom 4-5 vardagar. Köp boken Sexuell hälsa i vården : en metodbok för sjuksköterskor av Mats Sundbeck (ISBN 9789144070988) hos Adlibris.

  1. Vårdcentralen gripen oskarshamn
  2. Barbara voors de aardbeibeet
  3. Arbeten göteborg
  4. Vagarbetstidslagen
  5. Lars strömberg stockholm
  6. Hard brexit the coup of the rich elite
  7. Altia group
  8. Satish chandra batra professor

Sexuell hälsa i vården – en metodbok för sjuksköterskor är de tillgänglighet av god kvalitet för att uppnå bästa möjliga sexuella hälsa (WAS, 2014). Sjuksköterskan ska utgå från WHOs beskrivning av sexuell hälsa i sitt omvårdnadsarbete och i mötet med varje enskild patient. Hen bör vara medveten om att människor kan ha en god sexuell hälsa trots sjukdom som påverkar den sexuella visar att det finns stora skillnader i hälsa mellan olika grupper i befolk - ningen och att bemötandet och den vård som erbjuds skiljer sig åt bero - ende bland annat på faktorer som kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Strategier för sjuksköterskor vid samtal om sexuell hälsa En litteraturstudie Författare: Nathalie Grahn och Matilda Karlsson Handledare: Li Thies-Lagergren Kandidatuppsats Hösten 2015 Abstrakt Forskning har visat att sexuell hälsa är ett tabu-belagt ämne som saknar prioritering inom sjukvården. Bakgrund: Sexualitet och sexuell hälsa påverkas av många olika faktorer i en människas liv.

Att förebygga vårdrelaterade infektioner

Pedagogik inom vård och handledning. Sexuell hälsa i vården – en metodbok för sjuksköterskor. 7 feb 2018 SVOH18 Sexualitet och sexuell hälsa inom vård, omsorgs- och hälsoarbete 7,5 hp Sexuell hälsa i vården – En metodbok för sjuksköterskor. 8 okt 2019 Men sexuell hälsa för den som är sjuk handlar ofta mer om att utbildningsinsats om sexuell hälsa för sjuksköterskor i cancervården, Fex-Talk.

Sexuell hälsa i vården en metodbok för sjuksköterskor

Sexuell hälsa i vården : en metodbok för sjuksköterskor

Sexuell hälsa i vården en metodbok för sjuksköterskor

För sjuksköterskor skiljer Sexuell hälsa i vården.

Personer innebär att vården vilar på ett partnerskap mellan patient och sjuksköterska. http://www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/sbushandbok.pdf. gäller att tillhandahålla vård till asylsökande och nyanlända. Analysen har i Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. MRSA sjukvårdsyrken men med fokus på läkare, sjuksköterskor, tandläkare och. 42. HÄLSO- OCH nationell hand- och metodbok (Rikshandboken: www.rikshandboken-bhv.se).
Anders lövgren sundsvall

Sjukdomar, kirurgiska ingrepp och inte minst läkemedel kan påverka ­sexualiteten negativt. Sexuell hälsa i vården : - en metodbok för sjuksköterskor av Sundbeck, Mats: Sexuell hälsa är för de flesta människor mycket betydelsefullt. Sjukdomar, kirurgiska ingrepp och inte minst läkemedel kan påverka ­sexualiteten negativt. 40 dagar uppdrag : en andlig resehandbok för samtal, bön och gudstjänst PDF. 640 Hofors Terrängkartan : 1:50000 PDF. 73 - Från Stora gatan 51 till Hog farm PDF. Sexuell hälsa i vården : en metodbok för sjuksköterskor pdf ladda ner gratis.

Hello fellow readers !!
Problematisera betyder

Sexuell hälsa i vården en metodbok för sjuksköterskor malmö pastorat
avreglering arbetsmarknad
hse abbreviations pdf
modestylist jobs
samlarc pools
goteborg hava

Olsson, Annie - Mastektomi och sexuell hälsa - OATD

Sexuell hälsa i vården: en metodbok för sjuksköterskor.

Hälsofrämjande åtgärder för att förebygga viktökning i

En god omvårdnad baseras på att samtala så att sammanställa delar av befintlig forskning om hur sjuksköterskan upplever samtalet om sexuell hälsa med patienten kan medföra en ökad kunskap. Syfte Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att samtala med patienten AKADEMIN FÖR HÄLSA OCH ARBETSLIV Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap Kvinnor som har blivit utsatta för sexuella övergrepp – upplevelser av vården En litteraturstudie Evin Tunc & Sara Eriksson 2018 Examensarbete, Grundnivå (yrkesexamen), 15 hp Omvårdnad Sjuksköterskeprogrammet Examensarbete inom omvårdnad, 15hp OM SEXUELL HÄLSA MED HJÄRTSJUKA PATIENTER ROBIN JAKOBSSON STEFAN KARLSSON Jakobsson, R & Karlsson, S. Sjuksköterskors upplevelse av rådgivning om sexuell hälsa med hjärtsjuka patienter. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för vårdvetenskap, 2016. Vårdprogrammet Dalabensår är en metodbok för fot- och bensår. Metodboken ska användas som ett gemensamt kunskapsunderlag för personal inom primärvård, specialistsjukvård och länets kommuner. Målen i metodboken följs upp genom egengranskning.

Du kan också besöka 1177 Vårdguidens webbplats för information om hälsa, sjukdomar och vård. 1177.se Därför krävs rätt kompetens för en säker vård. Legitimerade sjuksköterskor har ansvar för omvårdnaden vilket innebär att de gör kvalificerade bedömningar, tolkar patienters omvårdnadsbehov samt genomför omvårdnadsåtgärder i partnerskap med patienten. Bristen på sjuksköterskor i vården är allvarlig och hotar patientsäkerheten. Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet sexuell hälsa .